PRF w stomatologii!

PRF (Platelet Rich Fibrin), autologiczna fibryna bogatopłytkowa otrzymywana z krwi pacjenta, która tworzy matrycę zbudowaną z włóknika własnej krwi stymulującą wzrost i regenerację tkanek.

Zastosowanie PRF w stomatologii:
Liczne doświadczenia kliniczne potwierdzają fakt, że PRF uważa się za biomateriał, który wspomaga prawidłowe gojenie i regenerację, zawiera wszelkie niezbędne składniki do optymalnego gojenia – matrycę czyli spolimeryzowany skafold fibrynowy, leukocyty i cytokiny, przyłączone płytki krwi oraz krążące komórki macierzyste. Cytokiny zawarte w PRF są stopniowo uwalniane i zdolne do przyspieszania zjawiska komórkowego, a struktura sieci fibrynowej jest kluczowym elementem wszystkich procesów gojenia, na które wpływa PRF.

Mechanizm efektywnej angiogenezy czyli tworzenia naczyń krwionośnych wpływa na szybką regenerację i przebudowę regenerowanej tkanki. Duże znaczenie ma praktycznie całkowity brak procesów infekcyjnych i zakażeń krzyżowych w przebiegu terapii z użyciem technologii PRF. Technika ponadto jest dobrze ugruntowana naukowo i posiada szereg badań najwyższego stopnia referencyjności opartych na technologii terapii autologicznymi czynnikami wzrostu pochodzenia płytkowego tzw. PRP. Bezpieczna dla pacjenta, szybka i przyjazna technologia to dodatkowe zalety procesu opracowania przeszczepu PRF.
Obserwacje własne wskazują, iż u pacjentów, u których po ekstrakcji, np. zatrzymanego zęba, zastosowano PRF, objawy bólowe były znikome, a gojenie niepowikłane i bardzo szybkie w porównaniu do pacjentów, u których nie podano PRF. Szczególnie przydatne jest stosowanie technologii PRF w implantologii, kiedy konieczne jest uzupełnienie zanikłej kości wyrostków zębodołowych po stosowaniu częściowych lub całkowitych protez. W ocenie radiologicznej zaobserwowano zwiększoną gęstość tkanki kostnej w przypadku użycia PRF do augmentacji zębodołów poekstrakcyjnych.


Wskazaniami do zastosowania PRF w zabiegach stomatologicznych są:
zaopatrzenie zębodołów po ekstrakcji zębów (także z dodatkową augmentacją),
sinus lift czyli podniesienie dna zatoki
implantologia, 
przeszczepy kości i tkanek miękkich,
zabiegi periodontologii,
sterowana regeneracja tkanek,
endodoncja