Holter ciśnieniowy Contec ABPM 50

Masz problem z nieregularnym ciśnieniem? Nie lekceważ tego! Zapisz się na badania nowoczesnym aparatem Contec ABPM 50, przez 24godziny będziemy monitorować stan Twojego ciśnienia.

Urządzenie jest bardzo ciche i wyposażone w wiele funkcji bezpieczeństwa pacjenta.

Aparat Contec ABPM 50 to niezawodny aparat do ambulatoryjnego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie może pracować w trybie holtera lub pracować jak regularny ciśnieniomierz automatyczny.

 

 

Jakie korzyści wynikają z wykonania holtera ciśnieniowego?

 • – holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby
 • – pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań
 •  – pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z”nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia
 • – holter ciśnieniowy umożliwia wykrycie ukrytego nadciśnienie tętniczego
 • – badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego; szczególnie cenna jest informacja o ciśnieniu tętniczym podczas snu z oceną nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • – holter ciśnieniowy umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny)
 • – holter ciśnieniowy umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego

Wykonanie holtera ciśnieniowego należy rozważyć, gdy:

 • – stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt
 • – stwierdza się istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu
 • -podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
 • – podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę a także z powodu przyjmowanych leków
 • -podejrzewa się obecność nadciśnienia tętniczego w czasie snu albo brak spadku ciśnienia w nocy