➡️ Opieka stomatologiczna dla uczniów ⬅️

W związku z nieustającymi pytaniami o zakres świadczeń przysługujących dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich, z podpisanym porozumieniem z Urzędem Miasta w Częstochowie, informujemy iż na mocy tego porozumienia uczniom przysługują wszystkie procedury refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ukończenia 18 i 19 roku życia, poniżej załączamy wykaz świadczeń udostępnionych przez NFZ.

Jednocześnie informujemy, iż placówka która ma podpisana umowę z UM Częstochowa, nie otrzymuje dodatkowych gratyfikacji z tego tytułu, jedynym płatnikiem jest NFZ, który rozlicza tylko wykonane procedury w ramach NFZ. Jakiekolwiek przedstawione Państwu inne informacje są nieprawdziwe.