Zabiegi operacyjne

Zakres chorób leczonych operacyjnie:

urazy wewnątrzczaszkowe oraz urazy kości czaszki z ich plastyczną rekonstrukcją

– urazy kręgosłupa we wszystkich jego odcinkach z zastosowaniem syntetycznych lub tytanowych implantów

pierwotne i wtórne guzy nowotworowe( guzy przerzutowe do mózgu i kręgosłupa)

dyskopatie szyjne i lędźwiowo-krzyżowe

zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

– embolizacje i klipsowanie malformacji naczyniowych zapobiegające krwotokom mózgowym

– stereotaktyczne biopsje zmian nowotworowych mózgu

– urazy i przewlekłe schorzenia nerwów obwodowych