Medycyna sportowa

Medycyna sportowa wykorzystuje osiągnięcia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, chorób wewnętrznych, kardiologii, a także biologii, biochemii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny, dietetyki i metodyki treningu sportowego.

Obejmuje:

– kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;

– okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;

– optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;

– kontrole efektów stosowanych metod treningowych;

– walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu – dopingiem;

– zapobieganie kontuzjom i urazom;

– leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;

– rehabilitację i odnowę biologiczną.