Staw łokciowy i ręka

W okolicy łokciowej może pojawić się wiele patologii, które ogólnie można podzielić na urazowe i nieurazowe. W grupie pierwszej, żeby doszło do pojawienia się objawów, musi dojść do urazu (ewentualnie wielu mikrourazów), w konsekwencji czego dochodzi do:

– złamań;

– zwichnięć;

– zapalenia pourazowego torebki stawowej;

– uszkodzeń tkanek miękkich (najczęściej więzadła, torebki);

– powstania wolnych ciał.

Nadgarstek składa się z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi: bliższy i dalszy. W skład szeregu bliższego, licząc od strony kości promieniowej, wchodzą kości: łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i grochowata. Szereg dalszy nadgarstka, licząc w tym samym porządku, stanowią kości: czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata.

Oto najczęściej występujące choroby związane z nadgarstkiem:

– Zespół cieśni kanału nadgarstka

– Choroba de Quervaina

– Uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej

– Złamanie kości łódeczkowatej

– Złamanie nadgarstka

– Zespół kanału łokciowego