Urazy narządów ruchu

Proces leczenia rozpoczynamy od wnikliwej analizy przyczyn uszkodzenia oraz dokładnej i szczegółowej diagnozie. Oceniamy również stopień uszkodzeń funkcjonalnych i staramy się poznać oczekiwania Pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia. Pozwala to na dokładne ustalenie celu prowadzonej rehabilitacji i programu postępowania fizjoterapeutycznego.

W zależności od przyczyny powstałej dysfunkcji (uraz, przeciążenie lub wynik choroby w obrębie stawu, mięśni lub nerwów) wprowadzamy leczenie ukierunkowane w pierwszej kolejności na likwidację bólu i minimalizowanie skutków ewentualnego unieruchomienia. Następnie dążymy do odbudowy utraconych funkcji. Z reguły na tym etapie kończy się klasyczna rehabilitacja. Jednak my, w zależności od oczekiwań pacjenta, prowadzimy dalsze postępowanie w kierunku przywrócenia prawidłowych wzorców ruchowych zwracając dużą uwagę na właściwą stabilizację i równowagę napięć mięśniowych.