Wady postawy

Leczenie wad postawy to istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Postawa człowieka jest ściśle związana z trybem życia jaki prowadzimy. Do utrzymania prawidłowej postawy niezbędne są odpowiednia budowa i ukształtowanie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa oraz odpowiednia praca mięśni.

Wady postawy są odchyleniem od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej właściwej dla danego typu budowy i płci. Duży wpływ na statykę i postawę ciała mają wady stóp i zaburzenia osi kończyn dolnych. Mogą być wrodzone lub powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju wyżej położonych odcinków ciała i przeciążeń.

 Leczenie:

– Plecy okrągłe

– Plecy wklęsłe

– Plecy płaskie

– Stopy (koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, piętowa)

– Płaskostopie

– Kolana (koślawe i szpotawe)

Postępowanie w leczeniu wad postawy:

– korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do prawidłowego stanu

– przeciwdziałanie pogorszeniu się wady

– doprowadzenie do sprawności układu mięśniowego i więzadłowego