Endodoncja

Endodoncja czyli leczenie kanałowe jest to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem chorób miazgi zębów oraz powikłań z nimi związanych.

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu wewnętrznej zainfekowanej tkanki zęba, oczyszczeniu kanału, jego dezynfekcji i wypełnieniu odpowiednimi materiałami.

Nowoczesne metody stosowane podczas leczenia kanałowego w Centrum Medycznym Jurajska to:

– leczenie kanałowe z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego co gwarantuje wysoką precyzję leczenia, zwiększenie obrazowania pola zabiegowego oraz możliwości dokładnej diagnostyki,

– opracowanie kanałów korzeniowych maszynowo oraz zastosowanie najnowszej generacji pilników z irygacją płynami odkażającymi – m.in. system Reciproc, Flex Master, SAF itp.

– zastosowanie ultradźwięków do opracowania kanałów korzeniowych

– zastosowanie lasera do dezynfekcji kanałów korzeniowych

– wypełnianie kanałów płynną, termoplastyczną gutaperką – najlepszy w chwili obecnej system wypełniania kanałów na świecie, pozwalający również na wypełnienie wszelkiego rodzaju odgałęzień i bocznych kanałów

– pełna rentgenodiagnostyka  – zdjęcie rentgenowski przed i po zabiegu

Specjalistyczne zabiegi endodontyczne wykonywane w Centrum Medyczne Jurajska:

– usuwanie złamanych narzędzi z kanału korzeniowego

– udrożnienie zobliterowanego kanału korzeniowego

– odnalezienie dadatkowego kanału korzeniowego

– usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych

– zamknięcie perforacje endodontycznej

– usunięcie zębiniaka

– resekcja wierzchołka zęba

Dlaczego mój ząb wymaga leczenia kanałowego?

Leczenie kanałowe jest konieczne kiedy nastąpi zapalenie lub zakażenie (zgorzel) miazgi. Przyczyny zapalenia lub zakażenia miazgi mogą być różne: głęboka próchnica, wielokrotne zabiegi wykonywane na zębie, a także pęknięcie lub złamanie zęba. Czasem uraz zęba może spowodować uszkodzenie miazgi nawet jeśli nie ma widocznych pęknięć lub odłamów. Jeżeli nie leczymy zmienionej zapalnie lub zakażonej miazgi to może to doprowadzić do silnego bólu i wytworzenia ropnia. Czasami w pierwszym okresie brak objawów bólowych, a jedyną oznaką jest widoczna w badaniu rentgenowskim zmiana okołowierzchołkowa przy danym zębie – jest to tzw. ”tykająca bomba”, która może w każdym momencie spowodować bardzo silne objawy bólowe i obrzękowe.

W Centrum Medycznym Jurajska każdy pacjent przed rozpoczęciem leczenia kanałowego ma wykonaną pełną rentgenodiagnostykę.

 

W jaki sposób leczenie kanałowe ratuje ząb?

Stomatolog usuwa zakażoną lub zapalnie zmienioną miazgę, ostrożnie czyści i poszerza środek kanału korzeniowego, dezynfekuje go przy pomocy specjalnych środków i w końcu szczelnie wypełnia kanałodpowiednim materiałem. Po wypełnieniu kanałów ząb zamyka się materiałem kompozytowym (tzw. plomba) lub odbudowuje protetycznie (korona porcelanowa), aby przywrócić ząb do pełnej funkcjonalności.

Większość zębów leczonych endodontycznie przetrwa tak długo jak zęby naturalne.

 

Zabiegi endodontyczne są wykonywanych w znieczuleniu miejscowym. Przy nowoczesnych technikach leczenia i znieczuleniach (np. znieczulenie komputerowe – system the Wand), większość pacjentów nie zgłasza dyskomfortu podczas zabiegu. Natomiast bezpośrednio po zabiegu i przez kilka kolejnych dni ząb może być bardziej wrażliwy. Dolegliwości można złagodzić ogólnodostępnymi lub specjalistycznymi środkami przeciwbólowymi. Nasi lekarze dokładnie przekażą Państwu co stosować. Przy obecnych technologiach i znieczuleniach odczucia przy leczeniu endodontycznym są porównywalne do standardowego wypełnienia.

W jakich przypadkach ząb leczony kanałowo wymaga powtórnego przeleczenia?

Powtórne zakażenie wyleczonego już kanałowo zęba może być spowodowane przez nowy uraz, głęboką próchnicę, infekcję wewnątrz niedopełnionego kanału przy leczeniu kanałowym pierwotnym, pęknięte lub nieszczelne wypełnienie. W niektórych przypadkach stomatolog może znaleźć dodatkowe wąskie lub zakrzywione kanały, które nie były leczone pierwotnie.

Czy każdy ząb może być leczony kanałowo?

Większość zębów może być leczona endodontycznie. Czasami ząb nie może być uratowany ze względu na brak dostępu do kanałów, pęknięcie korzenia ,duży zanik kości wokół korzenia który uniemożliwia utrzymanie zęba lub gdy nie ma możliwości szczelnej odbudowy korony. Bardzo duży postęp technologiczny w endodoncji min. mikroskop stomatologiczny, nowe generacje narzędzi endodontycznych oraz nowoczesne materiały dają możliwość ratowania zębów które jeszcze kilka lat temu byłyby usunięte.

Ratowanie własnych zębów jest najlepszym rozwiązaniem gdyż żadne uzupełnienie protetyczne nie jest w stanie zastąpić naturalnego zęba.

Jest to również dużo tańszy sposób leczenia niż usunięcie zęba a potem jego uzupełnienie za pomocą implantu czy mostu protetycznego. Leczenie kanałowe ma wysoki wskaźnik powodzenia i wiele zębów przeleczonych endodontycznie służy pacjentom przez długie lata. Niestety, są sytuacje kiedy ząb nie może być uratowany i konieczna jest jego ekstrakcja. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest zastąpienie go implantem.

Zabiegi leczenia kanałowego w Centrum Medycznym Jurajska są prowadzone przy użyciumikroskopu dzięki czemu jesteśmy w stanie uratować zęby przeznaczone do usunięcia oraz zwiększyć trwałość i skuteczność prowadzonego leczenia.

Dlaczego mój ząb wymaga leczenia kanałowego w mikroskopie?

Standardowe leczenie endodontyczne bez mikroskopu nie zawsze kończy się powodzeniem. Utrudnieniem może być nietypowa anatomia zęba, wąskie lub zarośnięte kanały czy też zakrzywione korzenie. Dodatkowo leczenie może zostać powikłane przez złamanie narzędzia endodontycznego, perforację lub nie odnalezienie dodatkowych kanałów. We wszystkich tych przypadkach mikroskop znacznie zwiększa szanse na prawidłowe przeleczenie, a zęby które były skazane na ekstrakcję mogą prawidłowo funkcjonować przez długie lata.

  • Urologia dziecięca
  • Neurochirurgia
  • Dietetyka
  • Rehabilitacja
  • Diagnostyka
  • Zespół
  • Nowe technologie
  • Galeria
  • Kontakt