Urologia dziecięca

Urologia dziecięca – istnieje w Polsce formalnie od maja 2003 r., a w Europie niewiele dłużej, bo od lutego 2003 roku.

Praktycznie jednak dziedzina ta od lat kształtowała swoją odrębność wykorzystując możliwości chirurgii dziecięcej

i urologii w leczeniu dzieci cierpiących z powodu chorób i wad układu moczowego.

Wady wrodzone układu moczowego u dzieci występują dość często. Rodzice dzieci z problemami urologicznymi mają wiele różnych wątpliwości odnośnie do prezentowanych objawów chorobowych, metod diagnostycznych, sposobów ewentualnego leczenia i późniejszego rokowania.

Jeśli rodzice zauważą u swojego dziecka jakiś problem związany z układem moczowym powinni jak najszybciej zgłosić się do specjalisty ­ urologa dziecięcego.

  • Urologia dziecięca
  • Neurochirurgia
  • Dietetyka
  • Rehabilitacja
  • Diagnostyka
  • Zespół
  • Nowe technologie
  • Galeria
  • Kontakt