Terapia autologicznymi czynnikami wzrostu PRP

Broszura systemu GPSIII

Terapia autologicznymi osoczowymi czynnikami wzrostu (PRP – Platelet Rich Plasma) to nowoczesna metoda opracowana na potrzeby medycyny regeneracyjnej ludzkich tkanek.

Czynniki wzrostu są białkami, odpowiedzialnymi za procesy naprawcze i regenerację tkanek po uszkodzeniu. Największa ich koncentracja występuje w płytkach krwi, z których czynniki są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek w trakcie procesu krzepnięcia. Czynniki wzrostu stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Od kilku lat czynników wzrostu coraz powszechniej używa się ich w medycynie wielu specjalności w tym ortopedii, chirurgii plastycznej, neurochirurgii, medycynie estetycznej, stomatologii i wielu innych.

W ortopedii są one stosowane do przyśpieszenia zrostu kostnego i regeneracji tkanek, takich jak chrząstka stawowa, mięśnie, więzadła i ścięgna. Czynniki wzrostu nie są panaceum na wszelkie dolegliwości schorzenia ortopedycznego, jednak pole ich stosowania jest bardzo szerokie.

Stosowaną przez nas metodą uzyskania czynników wzrostu jest przygotowanie autologicznego osocza bogatopłytkowego – PRP na bazie własnej krwi Pacjenta. Jest ona najlepszą i zarazem najbezpieczniejszą metodą, ponieważ podczas terapii mamy do czynienia wyłącznie z własną krwią Pacjenta. Nie występuje ryzyko przekazania chorób wirusowych (HIV, WZW i innych), lub reakcji uczuleniowej w tym wstrząsu anafilaktycznego.

Najczęstsze patologie w których proponujemy terapię czynnikami wzrostu to:

• Urazy mięśni i ścięgien
• Zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych
• Opóznienia zrostu kostnego i stawy rzekome kości
• Entezopatie (czyli choroby przyczepów ścięgien do kości) – m. innymi: kolano skoczka, (przyczep więzadła rzepki), łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostrogi piętowe (czyli choroba rozcięgna podeszwowego), entezopatia m. pośladkowego średniego, entezopatia stożka rotatorów stawu ramiennego, zespół więzadła pobocznego przyśrodkowego.
• Tenopatie czyli zmiany zwyrodnieniowe ścięgien: ść . Achillesa, ściegna m. piszczelowego tylnego, m. dwugłowego ramienia i wielu innych, w których dochodzi do zaburzeń:

o hipertroficznych z udziałem fibroblastów i uszkodzeniem struktury prowadzącym do zerwania ścięgna
o brakiem komórek i mediatorów zapalnych
o zaburzeń organizacji struktury kolagenu
o związanych z niedokrwieniem ścięgien
o brakiem reakcji na standardowe leczenie przeciwzapalne

Schorzenia tej grupy dotyczą zarówno profesjonalnych sportowców jak również osób nie uprawiających sportu. Przyczyną może być przeciążenie a także nieodpowiednie obciążenie ścięgien i więzadeł prowadzące do przewlekłych zmian zwyrodnieniowych, osłabienia, naderwania i czasem całkowitego ich zerwania

Jak przebiega zabieg terapii jednorazowej przy użyciu PRP?

• Do jałowych zestawów zamkniętych pobierana jest około 10 – 30 ml krwi żylnej pacjenta, by w specjalnie dobranych warunkach przygotować koncentrat osocza bogatopłytkowego autologicznego.
• Po uzyskaniu około 3 ml koncentratu jest on następnie podawany – także w jałowych warunkach, pod kontrolą USG w miejsce patologii.
• Wykorzystanie USG jest tu bardzo istotne ze względu na lokalne działanie czynników – ta nieinwazyjna metoda umożliwia podanie koncentratu w miejsce uszkodzenia z dokładnością do 1-3 milimetrów w zależności od tkanki.
• Wadą metody jest bolesność podania, którą w Naszym ośrodku można pominąć dzięki premedykacji farmakologicznej lub znieczuleniu wykonywanemu przez anestezjologa.
• Przez kilka dni po podaniu u większości Pacjentów utrzymują się także dolegliwości bólowe w miejscu uszkodzenia. Ponieważ niektóre leki przeciwbólowe mogą zahamować działanie czynników wzrostu istotne jest aby przyjmować tylko zlecone przez lekarza wykonującego zabieg leki.
• Czasem niezbędne jest także czasowe unieruchomienie uszkodzonej okolicy w ortezie, aby stworzyć najbardziej dogodne warunki do gojenia.
• Niezwykle ważnym elementem terapii jest także rehabilitacja, na którą kierujemy w odpowiednim czasie po podaniu czynników wzrostu.
Kontrola po zabiegu w zależności od typu schorzenia i lokalizacji podania odbywa się zwykle po 2 – 3 tygodniach od terapii czynnikami wzrostu.

Koszt terapii czynnikami wzrostu dostępny jest w cenniku i zależy od typu i producenta zestawu. Zestawy umożliwiające uzyskanie wyższych stężeń czynników wzrostu w jednostce objętości są odpowiednio droższe.

W naszym Ośrodku wykorzystujemy metody:
BIOMET GPS III
TROPOCELLS