RTG kostne

Badania kostne wykonywane są w Luxmed diagnostyka