Tomografia Komputerowa

TK CBCT wykonywane na miejscu W Centrum Medycznym Jurajska

TK odcinkowe twarzoczaszki
TK zatok
TK piramid kk. skroniowych
TK stawów skroniowo-żuchwowych
TK stomatologiczne
TK szczęki
Tk żuchwy

Tk wykonywane w Luxmed Diagnostyka

TK mózgowia
TK twarzoczaszki
TK piramid kk. skroniowych
TK ucha wew. HRCT
TK oczodołów
TK nosogardzieli
TK gardła
TK krtani
TK szyi
TK klp HRCT
TK klatki piersiowej/jamy brzusznej/miednicy małej
TK kości / stawów / kończyny
TK kręgosłupa szyjnego/piersiowego/lędźwiowego
TK angio
TK URO