Zespół

JOANNA SITKO-GAP – dr n. med. lekarz stomatolog

Ukończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie następnie odbyła staż podyplomowy, m.in. Chirurgii oraz Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej.

W 2011 roku uzyskała tytuł dr n. med. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Od 2014 roku jest założycielem oraz Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej. Organizator konferencji międzynarodowych. Jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia lekarzy praktykujących ortodoncję – IAO International Association for Orthodontics. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, jak również członek europejskiego stowarzyszenia lekarzy implantologów – OSIS EDI. Jest Dyrektorem oraz lekarzem prowadzącym Centrum Medyczne JURAJSKA.

Od kilkunastu lat jest wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie, gdzie kształci personel medyczny (www.msz.czest.pl) oraz prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy i średniego personelu medycznego związane z stomatologią estetyczną, ortodoncją, periodontologią i chirurgią. W naszym Centrum zajmuje się nowoczesną endodoncją mikroskopową, implantologią, protetyką oraz ortodoncją, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Stosuje nowoczesne metody leczenia bez usuwania zębów oraz skracające czas leczenia ortodontycznego m. in. Piezosurgery, implanty ortodontyczne, PRF , kortykotomia.

Udział w wielu konferencjach i szkoleniach połączony z wieloletnią praktyką zawodową stanowią solidną podstawę dla kompleksowej analizy i leczenia wymagającego pacjenta.

Zainteresowania zawodowe: stomatologia estetyczna, nowoczesna endodoncja mikroskopowa, implantologia, implantoprotetyka, ortodoncja.

 

ARTUR GAP – dr n. med. – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, doświadczony implantolog

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 12 lat jest wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie, gdzie kształci personel medyczny (www.msz.czest.pl).

Stopień doktora nauk medycznych uzyskany w 2014 r. temat pracy: „Naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej przy użyciu przeszczepu autologicznych chondrocytów płytki wzrostowej w żelu fibrynowym. Badania doświadczalne.” Staże zagraniczne w 1999 w Saint Joseph Hospital w Elgine, Illinois, USA w, w 2011 w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Achen, Niemcy oraz w 2013 Nuffield Orthopaedic Center w Oxford, Wielka Brytania. Autor czternastu prac naukowych (MNISW : 84 pkt,Impact Factor: 4,1), 15 komunikatów zjazdowych oraz 12 wystąpień na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych  oraz kongresach.

Jest członkiem European Foot and Ankle Society – EFAS, Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego – PFAS, Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr oraz Sekcji Osteosyntezy PTOiTr.

Zainteresowania zawodowe: artroskopia i rekonstrukcja stawów, chirurgia stopy, ortopedia dzieci i młodzieży, przeszczepy tkanek w tym komórek macierzystych i hodowli komórkowych,  medycyna sportowa.

 

MICHAŁ MAK – lekarz stomatolog

Ukończył studia na Wrocławskiej Akademii Medycznej. W kolejnych latach odbył cykl szkoleń chirurgicznych oraz endodontycznych. W naszym Centrum zajmuje się głównie chirurgią, endodoncją oraz leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych.
Jest uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów i szkoleń praktycznych.

Zdobywał doświadczenie w Wielkiej Brytanii. W gronie jego pacjentów jest także duża grupa Małych Pacjentów, których zaufanie najtrudniej pozyskać.

Zainteresowania zawodowe: stomatologia estetyczna, endodoncja jednego dnia, chirurgia.

 

 

 

 

 

ZUZANNA FALGER (MSZYCA) – lekarz dentysta

Ukończyła studia na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym. Jest uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów  i szkoleń praktycznych  na terenie Polski i Europy.

W naszym Centrum zajmuje się leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych oraz endodoncją.

Praca jest dla niej pasją. Jej podstawowym założeniem jest zagwarantowanie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa oraz pełen profesjonalizm we wszystkich wykonywanych procedurach.

Stara się przeprowadzać bezbolesne zabiegi w przyjemnej atmosferze, korzystając z najnowszych rozwiązań leczniczych oraz dostępnych technologiach.

Zainteresowania zawodowe:  pedodoncja, stomatologia estetyczna.

 

 

 

 

AGNIESZKA DOBRAKOWSKA – lekarz stomatolog

Ukończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej.

Jest uczestnikiem  wykładów, kursów i szkoleń praktycznych szkoleń krajowych i zagranicznych.

Specjalista z kilkunastoletnim stażem, dużym doświadczeniem w dziedzinie protetyki.

W naszym Centrum zajmuje się głównie protetyką oraz leczeniem dzieci i dorosłych.

Zainteresowania zawodowe: stomatologia estetyczna, protetyka.

 

 

RENATA PIĄTKIEWICZ – BLUKACZ – lek. stomatolog

Ukończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej. Regularnie uczestniczy w sympozjach i szkoleniach poznając najnowocześniejsze osiągnięcia i technologie stosowane w stomatologii, co pozwala na leczenie pacjentów według najnowszych trendów.

Interesuje się stomatologią estetyczną oraz periodontologią i w tym kierunku stara się rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Od kilku lat zgłębia tajniki wiedzy o laserach w stomatologii, wdrażając ich działanie w swoją praktykę zawodową.

Jest bardzo zaangażowana w swoją pracę.

W naszym Centrum zajmuje się głównie leczeniem dzieci i dorosłych oraz protetyką, endodoncją i

periodontologią.

 

 

Magdalena Kołodziej – lekarz stomatolog

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W Naszym Centrum zajmuje się głównie leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych.

Jako lekarz ma świetny kontakt z młodocianym pacjentem oraz doświadczenie w leczeniu trudnych przypadków stomatologicznych u dzieci.

Zainteresowania: stomatologia estetyczna.

 

 

 

 

Andrzej Kamiński – lekarz stomatolog

Absolwent Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie w 1996 roku.

W 1999 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej.

Od wielu lat na bieżąco śledzi rozwój współczesnych metod stomatologii, uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach.

W swojej pracy szczególnie realizuje się w  protetyce oraz stomatologii estetycznej i endodoncji.

W trakcie wykonywanych procedur stomatologicznych najważniejsze dla mnie jest dobro i zadowolenie pacjenta.

                                                                 Zainteresowania zawodowe: stomatologia laserowa, endodoncja, protetyka.

 

 

 

MARCIN SITKO – lek.med. specjalista chorób wewnętrzynch, specjalista kardiologii

Od 2010 roku starszy asystent w III Specjalistycznej Klinice Kardiologii w Katowicach Ochojcu.

Od 2006 roku specjalista chorób wewnętrznych.1,5 roku staż w Wielkiej Brytanii – na placówkach w: Bath, Inverness, Winchester, Salisbury.

Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i konferencji kardiologicznych, ultrasonograficznych oraz elektroterapii.Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zainteresowania zawodowe: USG serc, naczyń obwodowych, Doppler, kardiologia inwazyjna.

 

 

 

WOJCIECH UTRATA –lek.med.specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJ BOJDA – lek.med. specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, doświadczony chirurg guzów CUN, neurotraumatolog oraz specjalista małoinwazyjnych technik neurochirurgicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Zainteresowania zawodowe :leczenie operacyjne  dyskopatii szyjnych i lędźwiowych, urazy kręgosłupa w tym złamania osteoporotyczne, guzy nowotworowe CUN, wodogłowie.

 

 

 

 

 SEBASTIAN JERUSZKA – mgr fizjoterapii

 

Absolwent AWF w Katowicach na wydziale Fizjoterapii. Absolwent  WSZ w Częstochowie o specjalności Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych. Wykładowca i instruktor  AJD w Częstochowie  w Instytucie Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii. Wykładowca w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie. Certyfikowany terapeuta metod SCARWORK, BONEWORK, ANATOMY TRAINS Terapii Manualnej, BOBATH , PNF, KINESIOTAPING, elementy integracji strukturalnej. Prelegent konferencji specjalistycznych

W naszym centrum zajmuje się rehabilitacją ortopedyczną, stomatologiczną, sportową  dzieci i dorosłych. Nadzoruje Komputerowe Badania Stóp oraz proces doboru i produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych. Prowadzi rehabilitacje w traumatologii sportowej. W swojej pracy wykorzystuje oprócz metod specjalnych techniki mięśniowo powięziowe, trening sportowy, terapie przeciwbólową  oraz przygotowanie motoryczne.

Uczestnik licznych szkoleń, kursów i konferencji specjalistycznych

Zainteresowania zawodowe: fizjoterapia kończyny dolnej oraz kręgosłupa, terapia z ciałem, manipulacja powięziowa

 

KATARZYNA BUKOWSKA – mgr fizjoterapii

Absolwentka GWSH w Katowicach na wydziale Promocji Zdrowia oraz GWSU w Żywcu na wydziale Fizjoterapii.

W naszym Centrum zajmuje się rehabilitacją dzieci i dorosłych oraz zabiegami z fizykoterapii.

Zainteresowania zawodowe: fizjoterapia kończyn dolnych, szczególnie stopa płasko- koślawa, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi tj. ćwiczenia przy wadzie postawy, płaskostopiu.

 

 

 

 

 

MARTYNA CHADZIŃSKA – CZAJA mgr dietetyki

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu – jest magistrem zdrowia publicznego o specjalności dietetyka.

Ukończyła następujące kursy:

  • Leczenie żywieniowe dietą bezglutenową, bezmleczną i bezcukrową.
  • Diety w niedoborach pokarmowych, alergiach pokarmowych, chorobach neurologicznych.
  • Żywienie osób aktywnych.

 

 

 

 

AGNIESZKA STYRCZEWSKA – kierownik asystentek i higienistek stomatologicznych

Jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie. Ze stomatologią jest związana od 2010r.

Asystentka implantologii i ortodoncji w Klinice Jurajskiej. Asystuje przy leczeniu endodontycznym, które odbywa się pod mikroskopem, praca na cztery ręce przy leżącym pacjencie, asystuje podczas zabiegów stomatologicznych oraz wykonuje zabiegi z zakresu higienizacji i profilaktyki.

Uczestniczka wielu szkoleń dla higienistek stomatologicznych m.in.: nowoczesne metody usuwania kamienia i osadu nazębnego z zachowaniem zdrowego przyzębia oraz bezpieczne wybielanie.

Dba o to , aby Państwa wizyty były zaplanowane w najdogodniejszym dla Państwa terminie.

Zainteresowania: podróże, gotowanie,  sport, muzyka

 

 

MIROSŁAWA UCIEKLAK – dyplomowana higienistka stomatologiczna

Jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dla higienistek stomatologicznych.

Asystuje podczas zabiegów stomatologicznych, praca na cztery ręce przy pacjencie leżącym. Wykonuje profesjonalne zabiegi profilaktyczne  z zakresu higienizacji i profilaktyki. Specjalizuje się w promocji higieny stomatologicznej w gabinecie, instruktażu higieny jamy ustnej. Przygotowuje i prowadzi prezentacje i szkolenia z zakresu wiedzy o chorobach przyzębia.

Swoją pracę wykonuje z zaangażowaniem i dokładnością. Miła, komunikatywna, energiczna, życzliwa, kompetentna.

Pogodne usposobienie wpływa na sympatyczną atmosferę naszej praktyki stomatologicznej.

                                                                Zainteresowania: promocja higieny jamy ustnej, innowacje stomatologiczne.

 

 

ELŻBIETA GAWOR specjalista pielęgniarstwa

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, kierunek pielęgniarstwo. Jest specjalistą z pielęgniarstwa neonatologicznego.

W Centrum Medycznym Jurajska wykonuje zawód pielęgniarki.

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA DRÓŻDŻ – asystentka stomatologiczna

Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w roku 2016, oprócz tego studiuje „ Zdrowie publiczne” na Politechnice Częstochowskiej i kontynuuje naukę w MSZ  na kierunku Higienistka Stomatologiczna. Zainteresowania: medycyna estetyczna, sport i muzyka.  W gabinecie najbardziej ceni sobie dobre samopoczucie pacjenta, uśmiech i profesjonalizm.

 

 

 

 

 

 

KAROLINA SZCZYPIOR – Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna

Kontynuuje naukę w Medycznym Studium Zawodowym na kierunku higienistka stomatologiczna, dodatkowo studiuje na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Fizyka Techniczna specjalność Optometria.

Zainteresowania : sport, gotowanie, promowanie higieny jamy ustnej.

 

 

 

 

 

WIKTORIA GALICKA – Asystentka Stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w 2017roku.

Kontynuuje naukę w Medycznym Studium Zawodowym na kierunku higienistka stomatologiczna.

Zainteresowania: muzyka, sport, stomatologia, kryminały.

 

 

 

 

 

 

KLAUDIA KĘSOŃ – Asystentka Stomatologiczna

Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna, kontynuuje naukę w Medycznym Studium Zawodowym na kierunku Higienistka Stomatologiczna.

Skończyła studia na kierunku Informacja Naukowa i  Bibliotekoznawstwo w Katowicach.  Jej główna zaleta to dobra organizacja pracy w gabinecie i współpraca z lekarzem dentystą. Sprawia jej to wiele satysfakcji.

Lubi prace z dziećmi, dodatkowo czynnie asystuje przy zabiegach ze stomatologii zachowawczej, endodoncji i przy zabiegach chirurgicznych.

                                                                 Zainteresowania: stomatologia estetyczna, podróże, sport.

 

 

 

 

MONIKA CIEPLIŃSKA – asystentka stomatologiczna

Skończyła szkołę medyczną na kierunku asystentka stomatologiczna. Swoją wiedzę pogłębia na kierunku higienistki stomatologicznej.

Jest osobą miłą, pogodną. Lubi pracę z ludźmi.

Praca daje jej dużą satysfakcję w poznawaniu nowych ludzi jak i możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

przez udział w wielu szkoleniach.

Praca w Klinice Jurajskiej  pozwala na dalszy rozwój, poszerzanie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji.

Jest zadowolona, że może współpracować z zespołem tak znakomitych specjalistów i wysoko kwalifikowanej

asysty.

 

 

 

 

MAGDALENA BĄK – kierownik recepcji. Recepcjonistka w Centrum Medycznym Jurajska.

Absolwentka Warszawskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych oraz Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie – na kierunku asystentka stomatologiczna – egzamin praktyczny zdała w 100%.

Jest osobą komunikatywną, zawsze uśmiechniętą, pomocną i chętną do pracy. Jest Naszą wizytówką – wzbudza zaufanie wśród pacjentów swoim miłym i  życzliwym podejściem. Dba aby każdy pacjent był usatysfakcjonowany oraz uzyskał wszelkie odpowiedzi na zadawane pytania. Dba o dobro i  komfort pacjentów przed wizytą u specjalisty.

Zainteresowania: medycyna, kryminały, kulinaria.

 

 

 

KLAUDIA PRZEPIÓROWSKA – recepcjonistka

Miła, komunikatywna z energicznym usposobieniem.W gabinecie zajmuje się naszymi konsultacyjnymi pacjentami m.in. wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące planu leczenia, umawia wizyty.

Bardzo lubi kontakt z pacjentem, zwłaszcza z dziećmi. Pomaganie ludziom sprawia jej przyjemność.

Przykłada wszelkich starań do profesjonalnej obsługi naszych pacjentów. Życzliwość i empatia to główne cechy, które ją charakteryzują. Swoje wolne chwile poświęca rodzinie i znajomym. Stara się spędzać czas aktywnie jeżdżąc na nartach.

Zainteresowania: sport i podróże.

 

 

 

 

 

KATARZYNA WICIŃSKA – recepcjonistka

Jest osobą komunikatywną, pozytywnie nastawioną do życia, która z uśmiechem na ustach stara się wypełniać powierzone obowiązki.

W pracy z pacjentem największą satysfakcję sprawia mi jego zadowolenie z oferowanej przeze mnie pomocy.

Praca w Klinice Jurajskiej daje jej ogromną satysfakcję i zadowolenie gdyż w pracy cenię przede wszystkim kontakt z ludźmi.